ផ្អើល​ពេញ​ប្រទេស​! មង្គលការ​រវាង​តា​ចាស់​អាយុ ៧១ ឆ្នាំ ប៉ះ​ប្រពន្ធ​ក្មេង ១៨ ឆ្នាំ គ្រាន់តែ​ថ្លៃ​បណ្តា​ការដឹក​២​ឡាន​… – CEN