មេ​ចលនា​បាតុកម្ម របស់​ប្រទេស​ថៃ ប្តេជ្ញា​ធ្វើបាតុកម្ម​ថ្មី បន្ទាប់ពី​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ព្រងើយកន្តើយ​ – CEN