ផ្សារ​ទំនើប​លំដាប់​ខ្ពស់​ដែលមាន​កម្ពស់ ៤ ជាន់ View Park Mall នឹងមាន​វត្តមាន​នៅក្នុង​តំបន់​ដ៏​មមាញឹក​ព្រមទាំង​ជា​បេះដូង​នៃ​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ​ – CEN