វៀតណាម​ឯណេះ​កំពុង​ធ្ងន់ធ្ងរ ស្លាប់​ជាង​១០០​នាក់​ហើយ ក្នុង​គ្រោះ​ជំនន់​ទឹកភ្លៀង​ដ៏​អាក្រក់​បំផុត ក្នុង​ប៉ុន្មាន​ទសវត្សរ៍​មកនេះ (​វីដេអូ​) – CEN