រដ្ឋសភា​នឹង​ប្រជុំ​ជា​វិសាមញ្ញ​នៅ​ថ្ងៃទី​១៤ កុម្ភៈ ដើម្បី​ពិភាក្សា និង​អនុម័ត​សេចក្តីព្រាងច្បាប់​មួយចំនួន​លើ​ការសម្រួល​ពាណិជ្ជកម្ម​តំបន់ត្រីកោណ​អភិវឌ្ឍន៍​កម្ពុជា​-​ឡាវ​-​វៀតណាម​ – CEN