សម្តេច​ប្រធានរដ្ឋសភា សាទរ​និង​វាយតម្លៃ​ខ្ពស់​ពី​សមិទ្ធផល​បេសកកម្ម​ការទូត​របស់​ឯកអគ្គរដ្ឋទូត ប្រទេស​សឹង្ហ​បុរី​ចប់​អាណត្តិ​ – CEN