ក្រោយ​រង​ព្យុះ​រិះគន់​ហ៊ាន​យក​រូប “​ព្រះ​ចៅ​ក្រុង​កម្ពុជា​” មក​ដាក់​លើ​ក្រប​សឺ​មី​ក្នុង​ពិធី​ទទួល​អន្ទិត កក្កដា សុ​ភ័​ណ្ឌ ជា​ទូត​សុ​ឆន្ទៈ​ប្រចាំ​គ្លី​នី​ក​ខ្លួន ពេទ្យ​ឆ្មេ​ញ មេត្រី បាន​ចេញមុខ​សុំទោស និង​ពន្យល់​ហេតុផល​ថា​… – CEN