ឯកឧត្ដម ហ៊ុន ម៉ា​នី លើកទឹកចិត្ត​ដល់​យុវជន ធ្វើយ៉ាងណា​ប្រឹងប្រែង​ក្តាប់​នូវ​ចំណេះដឹង និង​បទពិសោធន៍ ក្នុងការ​បង្កើត​អាជីវកម្ម និង​អភិវឌ្ឍ​អាជីវកម្ម​របស់ខ្លួន​ស្របតាម​តម្រូវការ​ទីផ្សារ​ – CEN