រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស​អាមេរិក ៖ ប្រទេស​កូរ៉េខាងជើង​កំណត់​ពេល​នៃ​ការចរចា​ – CEN