អគ្គលេខាធិការ គ​.​ជ​.​ប​៖ ការបណ្តុះបណ្តាល​ការងារ​ជំនាញ​ដល់​មន្ត្រី​បោះឆ្នោត​ជា​រឿង​ចាំបាច់ ដែល​ខកខាន​មិនបាន​ – CEN