​ស្ត្រី​ម្នាក់​ឈឺពោះ​សម្រាលកូន​កណ្តាលផ្លូវ សំណាងល្អ មាន​សុវត្ថិភាព​ទាំង​ម្តាយ និង​កូន​ – CEN