ឱកាស​ថ្ងៃ​ឈប់សម្រាក​ពិធីបុណ្យ​អុំទូក ត្រូវ​ពង្រឹងគុណភាព​សេវាកម្ម និង​ផលិតផល​ទេសចរណ៍​ស្របតាម​ស្តង់ដា និង​រួមចំណែក​ទប់ស្កាត់​ការរីក​រាលដាល​នៃ​ជំងឺ​កូ​វីដ ១៩ – CEN