កំណាត់​ផ្លូវជាតិ​លេខ​២ មានការ​ខូចខាត​ទាំងស្រុង​និង​ផ្លូវ​លេខ​២០A ឬ ផ្លូវ​លេខ​១០៤ នៃ​មូលដ្ឋាន​ខណ្ឌដង្កោ ក្រោយពី​ទឹក​ស្រក​ខូច​អស់ហើយ​ – CEN