យល់​យ៉ាងណាដែរ​!? ចំប៉ី​ខ្មៅ លើក​ម្រាមដៃ សូម​ក្តីមេត្តា​ពី​សំណាក់​មហាជន ដើម្បី​មានឱកាស​ចូលរៀន​ឆ្នាំ​ទី​៤​វិញ​ផង​ – CEN