បុគ្គលិក​ក្រុមហ៊ុន​ដឹក​អាហារ​Foodpanda​ម្នាក់ ត្រូវបាន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ចាប់បាន បន្ទាប់ពី​ឆក់​ទូរស័ព្ទដៃ​ពី​បុរស​បានសម្រេច នៅ​ខណ្ឌមានជ័យ​ – CEN