ថ្ងៃ​ពុធ​នេះ​ក្រសួងសុខាភិបាល រកឃើញ​ករណី​វិជ្ជមាន​វីរុស​កូ​វីដ​១៩ ថ្មី​ចំនួន​២​នាក់​ថែមទៀត លើ​ជនជាតិខ្មែរ​ដែល​ទើប​ធ្វើដំណើរ​មកពី​ជប៉ុន​ – CEN