​អី​ក៏​សំណាង​ម្លេះ​លោក​! បុរស​ម្នាក់​បាន​មិត្តស្រី​ស្រស់ស្អាត និង​ផ្តល់​ក្តី​ស្រលាញ់​ដ៏​លើសលប់ កាដូ​ថ្ងៃ​ខួបកំណើត​នូវ​ផ្កា​១​បាច់​ធ្វើ​ពី​លុយ​សុទ្ធ​ចំនួន​…​ដុល្លារ – CEN