ការជ្រើសរើស​មេដឹកនាំ របៀប​សិង្ហ​បុរី អ្នកដឹកនាំ​ត្រូវមាន “​ចក្ខុវិស័យ​ឧទ្ធម្ភាគចក្រ​” – CEN