ទឹក​ប្តូរ​និស្ស័យ​! ម្តាយ​យំ​អង្វរ​ឃាត់​កូន​ស្ទើរ​គាំង អា​លៀង កុំ​យក​ញ​ញួរ និង​ដុំឥដ្ឋ​គប់​រថយន្ត Ford គេ តែ​ឃាត់​មិន​ស្តាប់ ឃើញ​ហើយ​រំជួលចិត្ត (​វីដេអូ​) – CEN