ទឹកដោះ​ម្តាយ​ថ្លៃ​! ក្មេងប្រុស​អាយុ​៩​ឆ្នាំ រួចផុតជីវិត ក្នុង​គ្រោះថ្នាក់​បើករថយន្ត​បុក​ដើមឈើ​ឡើង​រួញ ខណៈ​ស្ត្រី​ជា​យាយ​ត្រូវ​… – CEN