ប្រមុខ​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុ​ជា​-​វៀតណាម បង្ហាញ​ពី​ក្តី​ព្រួយបារម្ភ​ចំពោះ​គ្រោះធម្មជាតិ ដែល​បង្ករ​នូវ​មហន្តរាយ​ធ្ងន់ធ្ងរ​ដល់​ប្រទេស​នីមួយៗ​ – CEN