ប្រធានាធិបតី​ពូ​ទីន ចុះហត្ថលេខា​លើ​ក្រិត​កាត់បន្ថយ​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​កូរ៉េខាងជើង​ – CEN