កូនប្រុស​វាយ​ឱ​ពុក​បង្កើត​របួស​ចិញ្ចើម ចំនួន ៣ កន្លែង ត្រូវ​ចៅក្រម​ស៊ើបសួរ ឃុំខ្លួន​បណ្តោះអាសន្ន​នៅ​ពន្ធនាគារ​ – CEN