ទីភ្នាក់ងារ​ថាមពល​សិង្ហ​បុរី នឹង​បង្កើន​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ជាមួយ​សម​ភាគី​ម៉ាឡេស៊ី និង​ហុងកុង​ – CEN