បុរស​ម្នាក់​ដែល​គេ​ស្គាល់​ថា​ជា​មេធាវី បាន​ស្លាប់​នៅក្នុង​មន្ទី​ពេទ្យ​លី​ស្រី​វី​ណា​ – CEN