ក្រសួងការពារជាតិ​អា​មេ​រិច ស្នើ​ថវិការ ជិត ៧០០​ពាន់​លាន ដើម្បី​ពង្រឹង​វិស័យ​ការពារ​ជាតិ ក្រោយ​មាន​ការ​គំរាម កំហែង​ពី រុស្សី ចិន និង​កូរ៉េខាងជើង​ – CEN