បុរស​ម្នាក់ យក​កាំបិតប៉័ងតោ​កាប់​លើ​បុរស​ម្នាក់ទៀត​របួសធ្ងន់ ក្នុង​ទំនាស់​ពាក្យសម្តី​រឿង​ទិញ​គល់​ជញ្ជ្រាំង​ឲ្យ​ទា​ស៊ី ហើយ​ជនបង្ក​រត់​បាត់ – CEN