ថ្ងៃ​សុក្រ​នេះ រកឃើញ​ករណី​វិជ្ជមាន​កូ​វីដ​១៩​ថ្មី ម្នាក់ទៀត លើ​បុរស​ជនជាតិខ្មែរ ជា​មន្ត្រី​ផ្នែក​ប្រតិបត្តិ​របស់​អង្គការសហប្រជាជាតិ ប្រចាំ​បេសកកម្ម​នៅ​ស៊ូដង់​ – CEN