ឆ្លង​ចរន្តអគ្គិសនី​បង្ក​ជា​អគ្គិភ័យ ឆាបឆេះ​នៅ​ចំណុច​ហាង ជី រ៉ា​ន គ្រឿង​សមុទ្រ – CEN