លោក ពុ​យ គា ៖ លោក Bilahari អតីត​អ្នកការទូត​របស់​សិង្ហ​បុរី ដែល​មាត់ដាច សំដី​ថ្លោស ឫក​ឆ្នើម និង​ពើងទ្រូង ធ្វើ​អត្ថាធិប្បាយ​ចង់​ឲ្យ​អាស៊ាន បណ្តេញ​កម្ពុជា​និង​ឡាវ ចេញពី​អាស៊ាន ដោយ​ភ្ជាប់​ប្រទេស​២​នេះ​ទៅនឹង​ចិន​ – CEN