ឃើញ​តស៊ូ​បង្រៀន​និង​ធ្វើអំពើ​ល្អ​ដល់​កូនសិស្ស អ្នកស្រី​ទ្រី ដា​ណា លើកទឹកចិត្ត​ជូន 100$ ស្រាប់តែ​លោកគ្រូ​បដិសេធ​ទទួល ហើយ​ប្រាប់​ទៅវិញ​ថា​… (​វីដេអូ​) – CEN