ហួសចិត្ត​ណាស់​! ក្មេងស្រី​អាយុ ៤ ឆ្នាំ ប៊ិះ​ចងក​សម្លាប់ខ្លួន​បានសម្រេច ដោយសារតែ​វីដេអូ​ឆ្កួត​ឡប់​នៅលើ TikTuk…. – CEN