យក​កូន​ត្រី​អណ្តែង និង​សម្ភារ​ចិញ្ចឹម​មួយចំនួនទៀត​ជូន​កសិករ​ចំនួន ៥៥​គ្រួសារ​នៅ​ស្រុក​បាកាន​ – CEN