នគរបាល​ប៉ុ​សិ៍្ត ចាប់​បុរស​ម្នាក់ ករណី​សង្ស័យ​ប៉ុនប៉ង​ដើរ​លួច​ទ្រព្យសម្បត្តិ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ – CEN