អីយ៉ា​ស់មើ​ល​សឹង​មិន​ស្គាល់​ពេល MarKim តុបតែង​ខ្លួន​បែបនេះ​ – CEN