អ្នក Single កុំ​អស់សង្ឃឹម​! ហេតុតែ​គូ​គេ កូនកំលោះ​អាយុ ២៥ ឆ្នាំ រីឯ​កូនក្រមុំ​វ័យ ៥០ ឆ្នាំ មានអី​សម​គ្នា​តើ​! – CEN