ក្នុង​ឆ្នាំ​២០២០ គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ផ្លូវទឹក​កើតឡើង​ចំនួន ២១​លើក បណ្តាល​ឲ្យ​មនុស្ស​ស្លាប់​ចំនួន​១២​នាក់ – CEN