​នារី​ម្នាក់​កំពុង​អង្គុយ​ចុច​ទូរស័ព្ទ ត្រូវ​ចោរ​ប្រដាប់អាវុធ​ឆក់​កាបូប ហើយ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ជួយ​ទាន់ ស្វាគមន៍​ឡើង​ប៉ោង​មុខ​ – CEN