តារាចម្រៀង ម៉ីម៉ី ភ្ញាក់ផ្អើលពេលឮគេថា មានអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងនៅថ្ងៃធ្វើខួបកំណើត – CEN