កម្លាំង​មួក​ខៀវ​កម្ពុជា​៤២​នាក់ ទើប​ត្រឡប់​មកដល់​កម្ពុជា ពី​ប្រទេស​ម៉ាលី ត្រូវបាន​យក​សំណាក​និង​បញ្ជូន​ទៅធ្វើ​ច​ត្តា​ឡី​ស័ក មុនពេល​ត្រឡប់​ទៅកាន់​គ្រួសារ – CEN