សូម​ប្រយ័ត្ន​បងប្អូន​! ក្រសួងសុខាភិបាល ហាម​និង​ព្រមាន​ចាត់វិធានការ​តាមផ្លូវ​ច្បាប់ ចំពោះ​ផេ​ក​ទាំង​៦ ដែល​កំពុង​ផ្សព្វផ្សាយ​លក់​ផលិតផល​ឱសថ និង​គ្រឿងសម្អាង គ្មាន​ការអនុញ្ញាត – CEN