រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ វាយកម្ទេច​រូបសំណាកព្រះនាងគង់ស៊ីអុីមសង់លើឆ្នេរសមុទ្រ – CEN