សម្ដេច​តេ​ជោ បាន​ឯកភាព​ជាមួយនឹង​ការជំរុញ​លើកកម្ពស់​ទំនាក់ទំនង រវាង​កម្ពុជា​និង​ហុង​គ្រី តាមរយៈ​គម្រោង​ចំនួន​បួន​ – CEN