ទិន្នន័យ​ផ្ទាល់ខ្លួន​អតិថិជន​របស់​កម្មវិធី Eatigo ជាង ២,៨​លាន​គណនី ត្រូវបាន​ដាក់លក់​ដោយ​ខុសច្បាប់​នៅលើ​អន​ឡាញ​ – CEN