ជ្រូកព្រៃដ៏ធំសម្បើម បានមករើកកាយធុងសំរាមក្បែរសាលារៀន រកអាហារស៊ី (Video inside) – CEN