ព្រះមហាក្សត្រ និងសម្តេចម៉ែ យាងទតកម្មវិធី​ បំបែកឯតទគ្គកម្ម​ ក្រមាវែង​ នៅលើពិភពលោក – CEN