ភាជន៍​ដី​ដុត​ពណ៌​បៃតង​មួយ ​ត្រូវបាន​ប្រទះឃើញ ​ក្នុង​ដំណើរការ​ជួសជុល​ប្រាសាទលលៃ​ – CEN