លោក ជា ចាន់តូ អញ្ជើញ​ចុះ​សួ​សុខទុក្ខ​ព្រះ​ស​ង្ឃ​និង​ប្រជាពលរដ្ឋ​រស់នៅ​ឃុំ​ពៅ​វ៉ើ​យ ស្រុក​ស្ទោង​ – CEN