រថយន្តបុក​គ្នា​ទៀត​ហើយ​តាមផ្លូវ​ជាតិ​លេខ​៤​ របួសមនុស្ស​ ៣​នាក់​ – CEN