ផ្អាក​ដំណើរការ​គ្រឹះស្ថានសិក្សា​សាធារណៈ​និង​ឯកជន ជា​បណ្តោះអាសន្ន រយៈពេល​០២​សប្តាហ៍ នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ និង​ទី​រួម​ខេត្តកណ្តាល​ – CEN